Επιστημονική Επιτροπή & Εκπαιδευτές

Επιστημονική Επιτροπή Εκπαίδευσης Ακαδημίας

Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Εκπαίδευσης

Πρόεδρος Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS

Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ακαδημίας Εθελοντισμού

Εκπαιδευτές