Eκπαίδευση & Εθελοντισμός

Στόχος & Φιλοσοφία Εκπαίδευσης της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS

Μια εύλογη ερώτηση θα ήταν «Διδάσκεται ο εθελοντισμός;». Αν ρωτήσει κανείς τους περισσότερους εθελοντές τι είναι ο εθελοντισμός  γι’ αυτούς ή πώς μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση τους γύρω από τον εθελοντισμό, οι περισσότεροι θα απαντήσουν «πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις».

Ο εθελοντισμός συνδέεται με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ανάλογα με τα όνειρα, το ήθος, τις αξίες που έχει,  αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία ζει, δρα και συναναστρέφεται με τον κοινωνικό του περίγυρο.

Η  τυπική εκπαίδευση (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο-Πανεπιστήμιο) δεν αποτελεί τον μοναδικό πυλώνα γνώσης και μάθησης. Υπάρχει και η μη τυπική μάθηση που προέρχεται από οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, που απευθύνεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους

Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ μάθησης και εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός φαίνεται να είναι μια σημαντική πηγή μάθησης, καθώς γίνεται καθημερινά και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία και στρατηγική που ακολουθεί η Ακαδημία Εθελοντισμού βασίζεται εξ ολοκλήρου στις βασικές  αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διέπεται από τις εμπειρικές/βιωματικές θεωρίες εκπαίδευσης. Έχοντας στο επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο (μαθητοκεντρική προσέγγιση), τον εμπλέκει ενεργά, έτσι ώστε να βιώσει εμπειρίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, να στοχαστεί πάνω σε αυτές και στη συνέχεια να αναπτύξει τις επιθυμητές γνώσεις, ικανότητες και στάσεις, για το θεματικό πεδίο στο οποίο εκπαιδεύεται.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν οι εθελοντές, σχεδιάζεται και υλοποιείται από έμπειρους, εξειδικευμένους ή/και πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων που γνωρίζουν σε βάθος την εφαρμογή ενεργητικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών (π.χ. εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, μέσα κύκλος-έξω κύκλος, χιονοστιβάδα, καταιγισμός ιδεών, βιωματικά παιχνίδια, κτλ), και τη δημιουργική αξιοποίηση της δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον/κλίμα που αναπτύσσεται, χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, δημιουργικότητα και ενθάρρυνση, μέσα στο οποίο τα μέλη της ομάδας αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν μια δυναμική που θα τους βοηθά να αποκτήσουν νέες, χρήσιμες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις και τους οδηγούν στην ανάπτυξη των απαραίτητων, κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills). Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μετασχηματίζουν τις δυσλειτουργικές τους παραδοχές, αναπτύσσονται γενικότερα ως προσωπικότητες, και ευαισθητοποιούνται για το σημαντικό έργο της Ακαδημίας και του Εθελοντισμού.  

Γενική Εισαγωγή στον Εθελοντισμό

Αποτελεί κοινό τόπο, ότι ο εθελοντισμός ανάγεται σε  παγκόσμια κοινωνική αξία. Ορίζοντας τι είναι ο εθελοντισμός, πρόκειται για την ηθελημένη δραστηριότητα του ατόμου να προσφέρει κοινωνικό  έργο  αποκλειστικά και μόνο για το κοινό καλό, δίχως να αποσκοπεί σε οικονομικό κέρδος. Ετυμολογικά προέρχεται απο το ρήμα εθέλω, που σημαίνει θέλω πολύ και σαφώς αφορά μια πολυμορφική στάση ζωής η οποία δρά εποικοδομητικά όχι μόνο στο άτομο,  αλλά συνολικά και ολιστικά στην κοινωνία. 

Ο εθελοντισμός δημιουργεί ένα πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο  και έχει μετασχηματιστική επίδραση στην κοινωνία, αφού συμβάλλει τόσο στην κοινωνική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή, όσο και στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης που ενισχύει τη μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των πολιτών (citizenship).

Το βασικό κύτταρο του εθελοντισμού, ο  εθελοντής, θα τον δούμε να συμβάλλει περιστασιακά με τη μορφή βοήθειας για την αντιμετώπιση ενός συμβάντος ή μιας φυσικής καταστροφής, π.χ. πυρκαγιά ή πλημμύρα, πρώτες βοήθειες σε έναν συνάνθρωπό του. Επίσης θα τον δούμε και σε πιο διαρκείς δεσμεύσεις θα δούμε τον εθελοντή να συνεισφέρει  π.χ. στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, διατήρηση δημόσιων κήπων, φροντίδας ζώων συντροφιάς κ.α.

Στο πλαίσιο αυτό,  η HELPHELLAS εισάγει την έννοια του εθελοντισμού μέσα από διαφορετικούς τύπους εθελοντικής προσφοράς και από εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες που έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν συστηματικά τους εθελοντές, να δημιουργήσει ένα μητρώο κοινωνικών εθελοντών ανά την ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε πολλαπλές  εθελοντικές θεματικές δράσεις.

Κυρίως, εκτός της εκπαίδευσης των ενηλίκων σε θέματα εθελοντισμού, αποσκοπεί στην καλλιέργεια της εθελοντικής συνείδησης και  εκπαίδευσης των παιδιών, διότι  πιστεύει ότι όσο πιο νέοι μυούνται οι άνθρωποι στον εθελοντισμό τόσο πιθανότερο είναι να εξελιχθούν σε κοινωνικά ενταγμένους και ενεργούς ενηλίκους, κάνοντας το δικό τους χρέος για το μέλλον της δικής τους κοινωνίας.

Η απόκτηση των δεξιοτήτων του «Ενεργού Πολίτη» είναι το μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευόμενων εθελοντών της Ακαδημίας Εθελοντισμού μέσω της HelpAcademy που θα συμβάλλουν στη βελτίωση καταστάσεων σχετικά με την κοινωνική αδικία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη στήριξη ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων και την κατανόηση των κοινωνικών προβλημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι καταρτισμένοι εθελοντές μπορούν να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία ενός κόσμου αλληλεγγύης όπου το αίσθημα της προσφοράς, της δημιουργικότητας και της αγάπης θα αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους της αρμονικής συνύπαρξης και ευημερίας της κοινωνίας.

Συνεπώς, η εκπαιδευτική φιλοσοφία της Ακαδημίας Εθελοντισμού αποσκοπεί στο να διαμορφώσει καταρτισμένους εθελοντές με συνείδηση της συμμετοχικής διαδικασίας, της Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ενθάρρυνσης για ενεργό δράση.

Γιατί να γίνω Εθελοντής:

 • Εμπνέομαι
 • Διευρύνω τις γνώσεις μου
 • Αποκτώ  νέες δεξιότητες
 • Γίνομαι καινοτόμος
 • Γίνομαι ενεργός πολίτης
 • Γνωρίζω νέους φίλους
 • Κατανοώ καλύτερα τον συνάνθρωπό μου
 • Αποκτώ ικανότητες και εμπειρίες
 • Βοηθώ την υγεία μου
 • Έρχομαι σε επαφή με νέους χώρους και τομείς
 • Εργάζομαι σε ένα πλαίσιο μακριά από οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα
 • Καλλιεργούμαι σε ανθρωπιστικές αξίες, όπως αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, ανεκτικότητα, διαφορετικότητα, αλτρουισμός
 • Νιώθω πιο γεμάτος και πιο χρήσιμος στην κοινωνία
 • Γίνομαι μέλος της μεγάλης εθελοντικής οικογένειας

Γιατί να εκπαιδευτώ ως Εθελοντής:

Για να έχω τη δυνατότητα:

 • να εκπαιδευτώ σε δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε κάθε τομέα της καθημερινότητας μου
 • να πιστοποιηθώ και να χρησιμοποιήσω αυτή την πιστοποίηση στην επαγγελματική μου ζωή
 • να συνδεθώ και να γίνω ομάδα με ανθρώπους που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα με τα δικά μου
 • να εκφράσω την εσωτερική μου ανάγκη για προσφορά στον συνάνθρωπο
 • να συμβάλλω ενεργά στις αλλαγές που επιθυμώ στη ζωή μου
 • να μπορώ να προστατεύσω τη ζωή μου αλλά και τη ζωή των άλλων συνανθρώπων μου, από τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και κάθε έκτακτης ανάγκης
 • να προσφέρω στην περιοχή που ζω υπηρεσίες που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μου.