Γιάννης Νικλήτσας

Βιογραφικό

Σπούδασε Στατιστικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Φορέα Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης & Παροχής Υπηρεσιών “ΦΟΡΟΥΜ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ”, όπου από το 1999 έως και σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρείες εκπαίδευσης ενηλίκων για Ιδιωτικές εταιρείες & Φορείς Δημοσίου, εκπαιδεύοντας περισσότερα από 120.000 στελέχη σε 400 θεματικά αντικείμενα.

Γενικός Διευθυντής της “PROJECT TRAINING & CONSULTING”, η οποία εξειδικεύεται σε Τεχνικά Εκπαιδευτικά αντικείμενα, εκπαίδευσης ενηλίκων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων & Φορέων Δημοσίου.

Ιδρυτής & Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της KOIN.Σ.Ε.Π. «ΠΡΟΣΦΕΡΩ», η οποία ασκεί δραστηριότητες που προάγουν την ποιότητα ζωής, την βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία & αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τις εθελοντικές δραστηριότητες, την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κλπ.

Υπεύθυνος της εταιρείας “Prime Training & Consulting”, η οποία παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις έξυπνων πόλεων.

Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ENO Greece, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, η οποία συνεργάζεται με Ευρωπαϊκούς & Παγκόσμιους Φορείς με στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, την ενίσχυση και προώθηση των τυπικών & άτυπων μορφών εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία κλίματος Διεθνών συνεργασιών.

Συνεργάζεται με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, διοργανώνοντας ετήσια Συνέδρια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και επιστημονικές ημερίδες για στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Φορέων Δημοσίου.

Ομιλητής σε Συνέδρια για την Πολιτική Προστασία, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και τις Ολοκληρωμένες Λύσεις Έξυπνων Πόλεων.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ακαδημίας Εθελοντισμού HΕLPHELLAS.

Συντονιστής & Ομιλητής σε δεκάδες Επιστημονικές Ημερίδες & Συνέδρια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς Δημοσίου & Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.