Ακαδημία Εθελοντισμού "HELPHELLAS"

H Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS, δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2019. Είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας,  που στοχεύει στην ενίσχυση και διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, φιλοσοφίας, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στη χώρα μας, μέσα από προγράμματα Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης για ενήλικες όλων των ηλικιών.

Όραμά της είναι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό μέσω του εθελοντικού δικτύου του Απόδημου Ελληνισμού Hellenismnet, η ολιστική σύνδεση του  Εθελοντισμού με την Εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πολιτών που θα προάγει τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και τον αλτρουισμό, με υψηλό αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής ευθύνης εναρμονισμένης με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Μέσα απο τα εκπαιδευτικά προγράμματα HELPACADEMY Hellas της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS οι ενήλικες εθελοντές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τόσο για τις αρχές, το πλαίσιο και τον σκοπό του Εθελοντισμού, να αναπτύσσουν χρήσιμες δεξιότητες ώστε να υλοποιούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια εθελοντικές δράσεις. Θα είναι σε θέση να συμβάλλουν με οργανωμένο, θεσμικά αναβαθμισμένο και συντεταγμένο τρόπο στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε ευτωπαϊκό και παγόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με τον Απόδημο Ελληνισμό. Επιπρόσθετα, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δίαυλο επικοινωνίας με εθελοντές διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων και να συνεργαστούν μελλοντικά με κάποιες απο αυτές, γεγονός που θα συμβάλλει στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και διάδραση για το κοινό καλό εντός και εκτός των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οικοδομώντας το μέλλον της ελληνικής Κοινωνίας.