Ο Εθελοντισμός αποκτά τη δική του Ακαδημία

You are currently viewing Ο Εθελοντισμός αποκτά τη δική του Ακαδημία

“Ξεκινά αύριο Δευτέρα 14 Μαρτίου το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Help Academy Hellas», που αφορά την κατάρτιση και πιστοποίηση Εθελοντών.

HAκαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS σε μια δύσκολη συγκυρία επιχειρεί να υλοποιήσει ένα εθνικής εμβέλειας σχέδιο, με στόχο να αναβαθμίσει συνολικά το εθελοντικό κίνημα στη Χώρα μας, να αγωνιστεί για την θεσμική θωράκιση του και να συνδέσει ολιστικά την Εκπαίδευση και τον Εθελοντισμό στη Χώρα μας, λέει ο γενικός διευθυντής της Ακαδημίας, Γιώργος Γαμπιεράκης.

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, είναι εναρμονισμένο με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και συνδέει για πρώτη φορά τον Εθελοντισμό με την Εκπαίδευση ολιστικά στη Χώρα μας σε 20 διαφορετικούς θεματικούς τομείς.

«Βασική στόχευση του προγράμματος είναι να ενισχύσει και να διαμορφώσει μία νέα κουλτούρα φιλοσοφίας, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στην χώρα μας, διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες με γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, με υψηλό αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης», τονίζει ο Γ. Γαμπιεράκης.

Η εκπαίδευση που προσφέρεται είναι εξ αποστάσεως σε σύγχρονη κι ασύγχρονη μορφή με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων και υλοποιείται μέσω της 1ης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Εθελοντισμού στην Ελλάδα www.helpacademy.gr και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS.

Ήδη έχουν ανταποκριθεί 136 άτομα, ενώ το πρώτο τρίμηνο εκπαίδευσης ξεκινά από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου.

Τα τρία επίπεδα

Περιλαμβάνει τρία επίπεδα στα οποία παρέχονται ανά επίπεδο Βεβαίωση παρακολούθησης, Πιστοποιητικό παρακολούθησης και Πιστοποίηση φορέων υλοποίησης του Εκπαιδευτικού προγράμματος που διαρκεί συνολικά 5 μήνες.

Το πρόγραμμα θα παρέχεται επίσης σε στελέχη και εθελοντές Δήμων μέσω του Εθνικού Δικτύου Πόλεων Εθελοντισμού www.ethelopolis.gr αλλά και σε  εθελοντές Εταιρειών μέσω προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Κύριοι στόχοι της Εκπαίδευσης είναι να επιμορφωθούν οι εθελοντές της χώρας μέσω προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης για τους σκοπούς, τις γενικές αρχές και πρακτικές του εθελοντισμού, τις δεξιότητες και τις μεθόδους αποτελεσματικής υλοποίησης εθελοντικών δράσεων. Να συμβάλλει επίσης με την απαραίτητη τεχνογνωσία στη δημιουργία ενός πανελλαδικού δικτύου σχετικά με τον σχεδιασμό, την υποστήριξη και το συντονισμό εθελοντικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών, μεταξύ των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων της χώρας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιείται με τη συνεργασία τεσσάρων φορέων: τη διοικητική οργάνωση της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS, το σχεδιασμό και υλοποίηση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το συντονισμό του Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών, την τεχνογνωσία, εμπειρία και πιστοποίηση του ΚΔΒΜ της Forum Training & Consulting .

Όλο το πρόγραμμα και η Ακαδημία βρίσκεται υπό την μόνιμη Αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, ενώ το πρόγραμμα για τον Εθελοντισμό και τον Τουρισμό “HelpTourism” έχει ήδη τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, συμπληρώνει ο γενικός διευθυντής της Ακαδημίας.

Πρώτοι θεματικοί τομείς εκπαίδευσης που προετοιμάζονται είναι αυτοί της Πολιτικής Προστασίας “Help to Protect”, Προστασίας του Περιβάλλοντος “Help Green”, Προστασίας Ζώων Συντροφιάς “Help Animals”, Κοινωνικής Συνοχής & Υποστήριξης “Help the People”.

real.gr,
13 Μαρτίου, 2022