Θεματικές Ενότητες

Η Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS ασχολείται με τον εθελοντισμό ολιστικά.

Γιατί υπάρχουν άπειρες δυνατότητες για εθελοντισμό και κοινωνική προσφορά, σε διαφορετικά θεματικά πεδία και δράσεις.

Καθένας από μας συγκινείται ή ενδιαφέρεται για διαφορετικές δραστηριότητες που τον εκφράζουν ιδεολογικά και ψυχολογικά και που τον παρακινούν να ασχοληθεί με κάποια συγκεκριμένη δράση είτε στο περιβάλλον είτε στην πολιτική προστασία, στα ΑμεΑ, στην Τρίτη Ηλικία κ.τ.λ.

Έτσι η Ακαδημία Εθελοντισμού σχεδίασε 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες δράσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο εθελοντή να επιλέξει στο τρίτο επίπεδο ( Level 3) του εκπαιδευτικού της προγράμματος, ποιον τομέα επιλέγει για να εξειδικευθεί.

Στις θεματικές αυτές ενότητες πέρα από την θεωρητική κατάρτιση, θα υπάρχει και βιωματική και πρακτική άσκηση, η οποία θα γίνεται σε συνεργασία με μια αντίστοιχη οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, προκειμένου να γίνεται στην πράξη ενημέρωση από έμπειρους εθελοντές και εκπαιδευτές που έχουν ήδη τριβή με το συγκεκριμένο αντικείμενο .