Όραμα - Φιλοσοφία

Γρήγορη Περιήγηση - Επισκόπηση

Γνωρίστε την Ακαδημία Εθελοντισμού "HELPHELLAS"

H Ακαδημία Εθελοντισμού Helphellas, δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2019. Είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας,  που στοχεύει στην ενίσχυση και διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, φιλοσοφίας, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στη χώρα μας, μέσα από προγράμματα Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης για όλες τις Ηλικίες.

Όραμά της είναι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό μέσω του εθελοντικού δικτύου του Απόδημου Ελληνισμού Hellenismnet, η ολιστική σύνδεση του  Εθελοντισμού με την Εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πολιτών που θα προάγει τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και τον αλτρουισμό, με υψηλό αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής ευθύνης εναρμονισμένης με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Μέσα απο τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS οι εθελοντές  όλων των ηλικιών θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τόσο για τις αρχές και τον σκοπό του Εθελοντισμού όσο και για το πώς θα υλοποιούν  εθελοντικές δράσεις μέσω του δικτύου θεματικών δράσεων που αναπτύσσει η Helphellas, για να συμβάλλουν με οργανωμένο, θεσμικά αναβαθμισμένο και συντεταγμένο τρόπο στον ευρύτερο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, όχι μόνο πανελλαδικά αλλά και στον Απόδημο Ελληνισμό. Επιπρόσθετα θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δίαυλο επικοινωνίας με εθελοντές διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων και να συνεργαστούν μελλοντικά με κάποιες απο αυτές, γεγονός που θα συμβάλλει στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και διάδραση για το κοινό καλό εντός και εκτός των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, οικοδομώντας το μέλλον της ελληνικής Κοινωνίας.

Tι είναι η Help Academy Hellas;

Η Help Academy Hellas είναι ο εκπαιδευτικός τομέας  της Ακαδημίας Εθελοντισμού Helphellas που εκπαιδεύει ΟΛΙΣΤΙΚΑ ανθρώπους κάθε ηλικίας και κοινωνικής κατηγορίας σε κοινωνικές δεξιότητες και γνώσεις, διαμορφώνοντας ολοκληρωμένους και υπεύθυνους πολίτες με αυξημένο αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω προγραμμάτων Δια βίου μάθησης και Εκπαίδευσης με βάση τον Εθελοντισμό.

Η ολιστικότητα της εκπαίδευσης και της δράσης  της Ακαδημίας Εθελοντισμού  έχει αναφορά στην Πολιτική Προστασία, στο Περιβάλλον,  στην Υγεία, στη Nεολαία, στην Τρίτη ηλικία, στα ΑμεΑ,  στο Παιδί και Έφηβο, στα Ανθρώπινα δικαιώματα, στον Καταναλωτή, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην προστασία Ζώων Συντροφιάς, στον Αθλητισμό, στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στην Κοινωνική συνοχή, στον Απόδημο Ελληνισμό, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Εκκλησία, στην Τεχνολογία και Ψηφιακά μέσα, στον Πολιτισμό και στον Τουρισμό.

Help Academy Hellas αποτελεί ένα εθελοντικό δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης στον τομέα της Εκπαίδευσης όπου μέσω ενός δικτύου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών προσφέρει ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σε παιδιά αλλά και ενήλικες που επιθυμούν να εκπαιδευτούν ή να επιμορφωθούν στους προαναφερόμενους ειδικούς τομείς δράσης και να αποκτήσουν γνώσεις στις πρώτες βοήθειες, την αυτοπροστασία σε έκτακτες ανάγκες, στην ανακουφιστική φροντίδα,  στην ανάπτυξη φιλοζωϊκού πνεύματος και φροντίδα  ζώων συντροφιά,  στην εξυπηρέτηση Τουριστών, στη φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας, υποστήριξη  των ΑμεΑ, στη διάσωση,  να κάνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ελληνόπουλα του Εξωτερικού κ.λπ.

Αποτελεί την εναλλακτική Ακαδημία δεξιοτήτων και γνώσεων για την υποστήριξη και ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου αυτή να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν: την κλιματική αλλαγή με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών, την κοινωνική συνοχή για την αντιμετώπιση πολυποίκιλων προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της οικονομικής κρίσης, του μεταναστευτικού και δημογραφικού προβλήματος, της γήρανσης του πληθυσμού, της έξαρσης της ενδοοικογενειακής βίας κ.λπ. 

Βασική  επιδίωξη της εκπαίδευσης στην Help Academy Hellas

Βασική επιδίωξη της εκπαίδευσης στην Helphellas είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων  που αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητα του εκπαιδευομένου σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και προσφοράς.

Οι δεξιότητες αυτές αφορούν:

  • το πνεύμα ομαδικότητας και  συλλογικότητας
  • την καλλιέργεια κουλτούρας και συνεργασίας
  • τη συνέπεια και αυτοπειθαρχία
  • την προσήλωση στην επίτευξη στόχων
  • την ανάπτυξη προσωπικής πρωτοβουλίας και ατομικής κοινωνικής ευθύνης
  • την προσαρμογή και αντοχή σε δύσκολες συνθήκες υπό πίεση
  • τη δυνατότητα αυτοπροστασίας και προστασίας των άλλων σε έκτακτες ανάγκες
  • τη συναισθηματική στήριξη των συνανθρώπων μας
  • την ανάπτυξη της  ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής ευφυΐας των εκπαιδευομένων Ολιστικά, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στο πνεύμα και τις απαιτήσεις κάθε εθελοντικού έργου.

H  Help Academy Hellas έχει ως στόχο τη στήριξη και  κάλυψη των κενών του κρατικού μηχανισμού με πνεύμα συμπόρευσης και συνεργασίας με την Πολιτεία, την Πολιτική Προστασία, τη Δημόσια Υγεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Εθελοντικές Οργανώσεις, τις Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα, δημιουργώντας μια νέα γενιά εκπαιδευμένων και καταρτισμένων Πολιτών που αντιλαμβάνονται την ανάγκη εγρήγορσης, ενεργοποίησης και συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω της ατομικής κοινωνικής τους ευθύνης, της  αλληλεγγύης και πνεύματος εθελοντισμού, πιο  οργανωμένα και συστηματικά. Είναι εκείνοι που θα συνεισφέρουν με τις γνώσεις  και την κατάρτισή τους στην αντιμετώπιση  των κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που βιώνει ο σύγχρονος κόσμος.